Tokárstvo

Jedná sa o remeselnú domácku výrobu točených úžitkových predmetov z dreva. Tokárskou technikou založenou na princípe tvarovania dreva špeciálnymi nožmi, dlátami v rotačnom pohybe dreva súmerne podľa osi sa vyrábajú tkáčske náradie, kuchynský riad, hračky, jarmočné píšťalky, ale i náboje kolies, tvarované časti zábradlí a nábytkových ozdôb, dózy na lieky a mastičky, časti hudobných nástrojov, zvukové hračky.

Stránky:  1 
Stránka 1 z 1