Provízny systém

Propagujte handiwork.sk a získajte doživotné provízie!


Hlavné benefity affiliate programu handiwork.sk

Ako začať?

Je zakázaná propagácia cez PPC reklamy (Sklik, AdWords, Facebook, ...).

Fakturácia, vyplácanie provízií

O výplatu provízií môžete požiadať pri dosiahnutí výplatného minima, ktoré predstavuje 20€ bez DPH. 

Otázky, pripomienky?

V prípade že máte otázky, alebo chcete tipy ako naše služby propagovať, neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovú adresu ks.krowidnah@aropdop